Blog

Sot me datë 28.06.2017 në ambientet e fabrikës M&Sillosi ishte për vizite një delegacion i lartë i Ushtrisë së SHBA. Ky delegacion, i kryesuar nga Gjenerali Tim Orr, pati mundësinë të njoftohet për së afërmi me aktivitetet e kompanisë të cilat iu prezantuan nga stafi menaxhues.
Gjenerali Orr u njoftua në lidhje me sfidat që kompania ka me rastin e sezonit të korrjes që është në prag të fillimit, si dhe me sfidat tjera që përfshinë kjo industri, në theks të veçantë me gjendjen e përgjithshme të bujqësisë në Kosovë dhe nevojat që ka kjo degë për zhvillim të mëtejshëm.
Nga ana e Gjenerali Orr, u ofrua bashkëpunim i sinqertë si në aspektin e shkëmbimit të përvojave e po ashtu edhe në lidhje me bashkëpunimin me Universitetin prestigjioz të shtetit të Iowas.
Zyrtaret e M&Sillosit u zotuan që shumë shpejtë do organizojnë një vizitë të një delegacioni të kompanisë në shtetin e Iowas për të parë për se afërmi mundësitë për fillimin e bashkëpunimit.
Njëkohësisht nga ana e menaxhmentit të kompanisë u shpreh gatishmëria e bashkëpunimit në të gjitha fushat të cilat i sheh si të nevojshme ushtria Amerikane, bashkëpunim ky që do mundësont arritje të rezultateve me interes të dyanshëm.

sqShqip
Search

We offer something different to local and foreign patrons and ensure you enjoy a memorable food experience every time.

Search

We offer something different to local and foreign patrons and ensure you enjoy a memorable food experience every time.