Kontakti

Informatat e kontaktit

Fabrika:

Adresa: 21060, Xerxe / Rahovec, Kosovë
Tel: +383 (0) 29 633 733
Fax: +383 (0) 29 633 744
E-mail: [email protected]

Zyrtari për Komunikim ne Bujq

Vigan Kasapolli
Tel: +383 (0) 45 697 891

Depo Pejë

Kontakti: +383 (0) 48 694 677

Depo Xerxe

Kontakti: +383 (0) 48 526 230

Depo Ferizaj

Kontakti: +383 (0) 48 688 611

Depo Gjilan

Kontakti: +383 (0) 48 528 520

Numri kontaktues për Misër

TEL.: +383 (0) 48 510 555

Kontaktet emergjente

Tel.: +383 (0) 29 633 733
Tel.: +383 (0) 48 777 771
Tel.: +383 (0) 48 510 555

sqShqip
Search

We offer something different to local and foreign patrons and ensure you enjoy a memorable food experience every time.

Search

We offer something different to local and foreign patrons and ensure you enjoy a memorable food experience every time.